Ruilboekhoek

Vele jaren had Sint Lambrechts Herk een eigen bibliotheek, later overgenomen door de stad Hasselt.
Maar helaas – door verminderen van de uitleningen – moeten sluiten.
Vele mensen missen dit nu in ons eigen dorp, daarom hebben we in Elckerlyc een eigen
ruilboekhoek in de hal van de voormalige bibliotheek.


Hoeveel boeken heb jij in huis die je nooit meer zult lezen. Deel ze met anderen in een openbare
boekenkast. Geef je boeken een tweede kans. Geef een boek en leen een boek, een boek kun je niet
bijhouden. Het is een doorgeefboek of een ruilboek.


Voor het geven en lenen van boeken is de boekenhoek steeds open en personen met een beperking
kunnen meegenieten. De diversiteit van de gebruiker is zeker een verrijking voor ons dorp.
Een gezellige inrichting nodigt uit om elkaar daar te ontmoeten.

Nieuwe turntoestellen voor turn-it.

Bericht Voor de mensen van Sint-Lambrechts-Herk:
waar bewegen en turnen een plezier is …
waar vrienden familie zijn …
en dromen werkelijkheid worden…

In samenwerking met de turngroep TURN-IT, basisschool DE KAMELEON, vzw ELCKERLYC en de stad HASSELT werden nieuwe toestellen aangekocht. Springplank, plint, matten …

Aarzel niet om te proberen!

Kleuterturnen vanaf 2.5 jaar, turnen voor dames, Acrogym, turnen voor gevorderden…
www.turn-it-vzw.be 

Voorlopig zijn de coronaregels nog van toepassing. Maar (hopelijk) vanaf september iedereen weer in beweging in sporthal Elckerlyc.

Memorandum Sint-Lambrechts-Herk

Beste Herkenaar

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Om het stadsbestuur en de politieke partijen te helpen bij het bepalen van hun beleidsprogramma voor de volgende legislatuur hebben vzw Beukenhof, vzw Elckerlyc, vzw De Beemdgalm, basisschool De Kameleon en de kerkfabriek gezamenlijk een memorandum opgesteld voor (de verenigingen van) Sint-Lambrechts-Herk. Dit is uniek en wijst op de sterke nood die ze aanvoelen om gezamenlijk hun verwachtingen uit te spreken t.a.v. de gemeentelijke overheid en op de intentie om in de toekomst nauwer met elkaar te willen samenwerken.

In dit memorandum worden de verschillende vzw’s voorgesteld en de rol beschreven die ze vervullen t.a.v. het verenigingsleven. Daarnaast vermeldt de nota de noden van de (verenigingen van de) diverse vzw’s die op korte, halflange en lange termijn om een oplossing vragen. Op het einde van het memorandum zijn deze beknopt samengevat.

Vele verenigingen hebben zich positief over dit memorandum uitgesproken. De Herkse verenigingen verdienen de zo essentiële ondersteuning van de stad Hasselt. Wij hopen dat de politiek deze noden erkent en bereid is om – samen met de betrokken vzw’s en vereningen – te zoeken naar degelijke oplossingen. Wij hebben alvast de burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden en de voorzitters van de Hasseltse politieke partijen uitgenodigd voor een overleg.

Het memorandum is terug te vinden op de website als pdf

Voor bijkomende informatie kun je terecht op volgend mail adres : sterkherk@proximus.be .

Met vriendelijke groeten,
Vzw Beukenhof
Vzw Elckerlyc
Vzw Beemdgalm
Basisschool de Kameleon
Kerkfabriek Sint-Lambrechts-Herk

Bron: de Dorpsraad

Call Now Button